Matematik undervisning

Skræddersyede forløb

Vi har udviklet de optimale redskaber og metoder til at klæde vores elever bedst på, for at opfylde de påkrævede faglige mål på deres respektive årgang. Hvert undervisningsforløb er nøje planlagt af den ansvarlige lærer med udgangspunkt i dit barns niveau og klassetrin. Vores lærere er fortrolige med lærerplanerne og pensum for udskolingen samt handelsgymnasiet, HF og det almene gymnasium. Vores undervisere er erfarne både i pædagogik såvel som matematik.

Vores lærere er eksaminatorer

Vores undervisning er eksamensrelevant. Samtlige lærere hos os, har ageret både som censorer såvel som eksaminatorer til både skriftlige og mundtlige eksamener. Vi er derfor de helt rigtige til at klæde alle tilmeldte elever godt på til at opnå højere karakterer. Vi giver tricks og tips til at opnå høje karakterer. Med 1.000'vis undervisningstimer bag sig, ved lærerne præcis, hvor fokus skal ligge for at vi i fællesskab med dit barn knækker den matematiske kode.

Skriv og hør nærmere

Hvis du vil ringes op, så angiv venligst et telefon-nummer i din mail.

eduvers.dk@outlook.com

Privatundervisning

5 uger


 • Startes med en matematisk screening af eleven (gælder ikke folkeskole-elever).

 • Intensivt 5-ugers forløb udarbejdes.

 • Hver uge består af 3 timers privatundervisning med en lektor i matematik, samt skræddersyede hjemmeopgaver.

 • Eleven skal regne med 8 timers arbejde om ugen i forløbet.

 • Elevens egne afleveringer kan inddrages i forløbet, og der kan dermed opnås højere karakterer i disse.

 • Undervisningstidspunkter er fleksible, og kan tilpasses eleven.

Holdundervisning

5 uger


 • Startes med en matematisk screening af eleven (gælder ikke folkeskole-elever).

 • Intensivt 5-ugers forløb udarbejdes.

 • Hver uge består af 3 timers holdundervisning med en lektor i matematik, samt skræddersyede hjemmeopgaver.

 • Eleven skal regne med 8 timers arbejde om ugen i forløbet.

Eksamenstræning

3 dage


  Skriftlig:
 • Eleverne modtager eksamenstræning af en erfaren lektor i matematik
 • Vi laver besvarelser til 3 eksamenssæt i fællesskab
 • Du opnår metodelære og modtager en masse værdifuld tips
 • Eleverne skal afsætte ca. 36 timer til forløbet

 • Mundtlig:
 • Eleverne modtager eksamenstræning af en erfaren lektor i matematik
 • Vi laver mundtlige oplæg til 3-4 mundtlige eksamensspørgsmål i fællesskab
 • Du opnår metodelære og modtager en masse værdifuld tips
 • Eleverne skal afsætte ca. 27 timer til forløbet

Skriv og hør nærmere

Hvis du vil ringes op, så angiv venligst et telefon-nummer i din mail.

eduvers.dk@outlook.com