Matematik undersvisningsforløb

Eksamenstræning

Vores undervisning er eksamensrelevant. Samtlige lærere hos os, har ageret både som censorer såvel som eksaminatorer til både skriftlige og mundtlige eksamener.

Vi er derfor de helt rigtige til at klæde alle tilmeldte elever godt på til at opnå højere karakterer, ved at arbejde med tidligere skriftlige eksamensopgaver og mundtlige eksamensspørgsmål i undervisningsforløbet.

Vi giver tricks og tips til at opnå høje karakterer.

Skriv dig op her: 


Undervisningen

Vores undervisningsforløb er formet efter at fylde "hullerne" i elevens manglende faglige forståelse, herudover deles løbende gode råd til at opnå bedre karakterer i både mundtlige såvel som skriftlige standpunkter.

Vi har udviklet de optimale redskaber og metoder til at klæde vores elever bedst på, for at opfylde de påkrævede faglige mål på deres respektive årgang.

Planlægningen

Vores lærere er fortrolige med lærerplanerne og pensum for udskolingen samt handelsgymnasiet, HF og det almene gymnasium.

Med udgangspunkt i pensum udarbejdes løbende intensive undervisningsforløb for alle vores tilmeldte elever.

Vores intensive undervisningsforløb er nøje udarbejdet af erfarne lærere, der sikrer at eleven på kort tid styrker det faglige fundament, således at denne selvstændigt i fremtiden kan tilegne sig faglig viden og deltage mere aktiv i den daglige undervisning.

Forberedelsen

Hvert undervisningsforløb er nøje planlagt af den ansvarlige lærer med udgangspunkt i dit barns niveau og klassetrin. Vores undervisere forbereder en pædagogisk introduktion til teori, illustrative eksempler og passende opgaver til hver undervisningsmodul.

Med 1.000'vis undervisningstimer bag sig, ved lærerne præcis, hvor fokus skal ligge for at vi i fællesskab med dit barn knækker den matematiske kode.